โครงเทศน์การกุศล "๗๗ จังหวัด รวมใจ เทศน์การกุศล เพื่อเยาวชนไทย" พิมพ์
เขียนโดย นายธีเดช จันทรัตน์   
วันพุธที่ 28 พฤษจิกายน 2018 เวลา 00:00

วันพุธที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.oo น. นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์

พิเศษเพื่อการกุศล "๗๗ จังหวัด รวมใจ เทศน์การกุศล เพื่อเยาวชนไทย"โดยมีพระเดชพระคุณ พระราชวิสุทธิเมธี เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี เจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม ได้มอบหมายให้แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์พิเศษเพื่อการกุศล "๗๗ จังหวัด รวมใจ เทศน์การกุศล เพื่อเยาวชนไทย" ณ ศาลาการเปรียญวัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง ตำบลบ้านใต้ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ข่าว : นายธีรเดช จันทรัตน์ /ภาพ : นายธีรกานต์ ทองโสภา

LAST_UPDATED2