พิธีวานพานพุ่มดอกไม้สด “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี ๒๕๖๑ พิมพ์
เขียนโดย นายธีเดช จันทรัตน์   
วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษจิกายน 2018 เวลา 00:00

วันพุธที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น.นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธาน ในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวาย

แด่พระบาทบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรเนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”ประจำปี ๒๕๖๑ พร้อมด้วย นายบวรศักดิ์ วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ในการนี้นายธีรเดช จันทรัตน์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี นำข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีฯ ณ หอประชุมชมรมกำกัน-ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ข่าว : นายธีรเดช จันทรัตน์ /ภาพ : นายจุฑาวิทย์ สุนจิรัตน์

LAST_UPDATED2