กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” พิมพ์
เขียนโดย นางวิภาวรรณ เล็บครุฑ   
วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2018 เวลา 00:00

วันจันทร์ ที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา o๘.๓o น.นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานฯ นำข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ พ่อค้าประชาชน ทำกิจกิกรรมปลูกป่า / ปลูกต้นไม้ ภายใต้ชื่อ “จิตอาสาพัฒนา ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปี

ของชาติ ”ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ”ในการนี้ นายธรีเดช จันทรัตน์ นักวิชาการศาสนาพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนากาญจนบุรี ร่วมกิจกรรม ณ พื้นที่ปลูกป่าหน้าเขื่อนท่าทุ้งนา อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ข่าว : นางวิภาวรรณ เล็บครุฑ /ภาพ : นายภาสกร จันทร์ดี

LAST_UPDATED2