พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวัน สวรรคตฯ รัชกาลที่ ๙ พิมพ์
เขียนโดย นายธีเดช จันทรัตน์   
วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2018 เวลา 00:00

วันเสาร์ ที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานฯ นำข้าราชการ

พ่อค้า ประชาชน พร้อมด้วย นางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายบวรศักดิ์ วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ในพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตฯ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนารถบพิตร ในการนี้ นายธรีเดช จันทรัตน์ นักวิชาการศาสนาพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนากาญจนบุรี ร่วมพิธีฯ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ข่าว : นายธีรเดช จันทรัตน์ /ภาพ : นายภาสกร จันทร์ดี

LAST_UPDATED2