พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ ๙ พิมพ์
เขียนโดย นายธีเดช จันทรัตน์   
วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2018 เวลา 00:00

วันเสาร์ ที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น.พระราชวิสุทธิเมธี เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี เจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

พระอารามหลวง (วัดใต้)เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน พร้อมด้วย นางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายบวรศักดิ์ วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ในพิธีทำบุญตักบาตร แด่พระสงฆ์ จำนวน ๘๙ รูป เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนารถบพิตร ในการนี้ นายธรีเดช จันทรัตน์ นักวิชาการศาสนาพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนากาญจนบุรี ร่วมพิธีฯ ณ ศาลาการเปรียญวัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง (วัดใต้) อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ข่าว : นายธีรเดช จันทรัตน์ /ภาพ : นายภาสกร จันทร์ดี

LAST_UPDATED2