ประชุมเพื่อคณะกรรมการอำนวยการอบรมประชาชนประจำจังหวัดกาญจนบุรี(อ.ป.จ.) พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 11 กันยายน 2018 เวลา 08:16

วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. คณะสงฆ์จังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมเพื่อคณะ

กรรมการอำนวยการอบรมประชาชนประจำจังหวัดกาญจนบุรี(อ.ป.จ.) เพื่อเสนอ/พิจารณา หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลดีเด่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล จำนวน 4 หน่วย (วัดหนองไม้แก่น วัดพุตะเคียน วัดหนองตะโก วัดใหม่ดงสัก )ส่งผลงานเข้ารับพิจารณา คณะกรรมการได้มีมติคัดเลือก วัดหนองไม้แก่น อบต.หนองลาน ได้รับการคัดเลือกเพื่อเสนอเป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์เด็กเล็กวัดพระแท่นดงรังวรวิหาร อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ข่าว : นางวิภาวรรณ เล็บครุฑ /ภาพ : นายพงศกร เรืองจุ้ย

LAST_UPDATED2