โครงการปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ “วัดใหม่เจริญผล” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พิมพ์
เขียนโดย นางสาวดลชนก จันทร์สุข   
วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2018 เวลา 00:00

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 น.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ วัดใหม่เจริญผล เปิดโครงการปฏิบัติธรรม

และครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ในการนี้นายธีรเดช จันทรัตน์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี นำข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีผู้ร่วมโครงการจำนวน 200 คน ณ วัดใหม่เจริญผล อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ข่าว : นางดลชนก จันทร์สุข /ภาพ : นายพงศกร เรื่องจุ้ย

LAST_UPDATED2