อบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในชุมชนในพื้นที่เป้าหมายและกิจกรรม "เราทำความดี ด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม" : ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก และงดใช้โฟมบรรจุอาหาร พิมพ์
เขียนโดย นางปัทมา ศรีผึ้ง   
วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2018 เวลา 08:32

วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น นายธีรเดช จันทรัตน์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ และ นางปัทมา ศรีผึ้ง นักวิชาการศาสนา

ชำนาญการ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในชุมชนในพื้นที่เป้าหมายและกิจกรรม "เราทำความดี ด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม" : ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก และงดใช้โฟมบรรจุอาหาร โดยมี นายณรงค์ รักร้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเ นายสุเมธ ศิริลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการในศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี และประชาชนเข้าร่วม ณ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ข่าว : นางปัทมา ศรีผึ้ง /ภาพ : นายธีรการต์ ทองโสภา

LAST_UPDATED2