การประชุมพระสังฆธิการ จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2561 พิมพ์
เขียนโดย นางปัทมา ศรีผึ้ง   
วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2018 เวลา 00:00

วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 8.00 น. คณะสงฆ์จังหวัดกาญจนบุรี ภาค14 จัดการประชุมพระสังฆธิการ ระดับเจ้าคณะอำเภอ

เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล และเลขานุการทุกระดับ ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ 143/2546 ครั้งที่ 2/2561 โดยมีพระราชวิสุทธิเมธีเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี เจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง (วัดใต้) เป็นประธานในพิธี ในการนี้นายธีรเดช จันทรัตน์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีฯ ณ วัดอุดมมงคล (เขาน้อย) ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ข่าว : นางปัทมา ศรีผึ้ง /ภาพ : นายธีรการต์ ทองโสภา

LAST_UPDATED2