พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 พิมพ์
เขียนโดย นางปัทมา ศรีผึ้ง   
วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2018 เวลา 00:00

วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในลงนามถวายพระพรชัย

มงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 พร้อมด้วย นางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี นายบวรศักดิ์ วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน เข้าร่วมพิธี จำนวนมาก ในการนี้นายสมชาย แสงชัยศรียากุล นักวิชาการศาสนาชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา พร้อมข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีฯ ณ ศาลา ๖๐ พรรษามหาราช เทศบาลเมืองกาญจนบุรี อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ข่าว : นางปัทมา ศรีผึ้ง /ภาพ : นายพงศกร เรืองจุ้ย

LAST_UPDATED2