โครงการฝึกอบรมปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้กับเยาวชน จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พิมพ์
เขียนโดย นางวิภาวรรณ เล็บครุฑ   
วันจันทร์ที่ 06 สิงหาคม 2018 เวลา 08:40

วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับวัดวังขนายทายิการาม

(สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาญจนบุรี แห่งที่ ๑๘ ) โครงการ ฝึกอบรมปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้กับเยาวชนและและนักเรียน หรือนักศึกษา ภายในจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยจัดระหว่างวันที่ ๖ – ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ วัดวังขนายทายิการาม ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

ข่าว : นางวิภาวรรณ เล็บครุฑ /ภาพ : นายธีรกานต์ ทองโสภา

LAST_UPDATED2