โครงการถวายความรู้เพื่อกันยาเสพติดแก่พระสังฆาธิการ และพระวินยาธิการ จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พิมพ์
เขียนโดย นายทันกร หัสเถื่อน   
วันพฤหัสบดีที่ 02 สิงหาคม 2018 เวลา 08:20

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดกาญจนบุรีและสำนัก

งานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จัดโครงการถวายความรู้เพื่อกันยาเสพติดแก่พระสังฆาธิการ และพระวินยาธิการ จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยโครงการดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2561 ณ วัดตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ข่าว : นายทันกร หัสเถื่อน /ภาพ : นายธีรกานต์ ทองโสภา

LAST_UPDATED2