พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และเวียนเทียน เนื่องในเทศกาล “วันอาสาฬหบูชา” พิมพ์
เขียนโดย นายพิบูลย์ สมประสงค์   
วันศุกร์ที่ 27 กรกฏาคม 2018 เวลา 00:00

าาา_วันศุกร์ที่ 27 กรกฏาคม 2561 เวลา 19.00 น. นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีแสดงตนเป็น

พุทธมามกะและเวียนเทียน เนื่องในเทศกาล“วันอาสาฬหบูชา”พร้อมด้วย นางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน เข้าร่วมพิธี จำนวนมาก ในการนี้นายบุญเลิศโสภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ดำเนินกิจกรรม แสดงตนเป็นพุทธมามกะ และเวียนเทียน เนื่องในเทศกาล“วันอาสาฬหบูชา” ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้) อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

ข่าว: นายพิบูลย์ สมประสงค์ /ภาพ : นายพงศกร เรื่องจุ้ย

LAST_UPDATED2