ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 1 /2561 พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2018 เวลา 00:00

วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 1 /2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานพระพุทธศาสนางานพระพุทธศาสนาจังกาญจนบุรี

โดยมีนายบุญเลิศ โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรีประธานการประชุมทั้งนี้ที่ประชุม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาคัดเลือกสำนักงานปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น ที่มีผลการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561

ข่าว : นางสาวดลชนก จันทร์สุข /ภาพ : นายพงศกร เรืองจุ้ย

LAST_UPDATED2