โครงการหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่ สมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พิมพ์
เขียนโดย นายธีรเดช จันทรัตน์   
วันพฤหัสบดีที่ 08 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 08:57

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 นายบุญเลิศ โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี

มอบหมายให้นายธีรเดช จันทรัตน์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ และนายแสนยากร เหล่าอรรรคะ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่ โดยสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ร่วมกับจังหวัดกาญจนบุรีและเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ณ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ข่าว : นายธีรเดช จันทรัตน์ /ภาพ : นายแสนยากร เหล่าอรรคะ