ลงพื้นที่ตรวจ เสนาสนะสิ่งปลูกสร้าง อำเภอทองผาภูมิ พิมพ์
เขียนโดย นางวิภาวรรณ เล็บครุฑ   
วันจันทร์ที่ 05 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 09:24

วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 นายบุญเลิศ โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี

ได้นำคณะทำงานพิจารณาการขออนุญาตสร้างวัด ลงพื้นที่ตรวจสอบเสนาสนะสิ่งปลูกสร้าง ของวัดจวบจันทร์วนาราม ตำบลท่าขุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นวัดตั้งเมื่อปี 2480 ขอใช้ที่ดินบนพื้นที่ของ สหกรณ์นิคมทองผาภูมิ กรณีขอตั้งเป็นที่ตั้งวัด

ข่าว : นางวิภาวรรณ เล็บครุฑ /ภาพ นายพงศกร เรืองจุ้ย :

LAST_UPDATED2