ประชุมหารือกรณีขอใช้ที่ดิน สปก. วัดสุทธิกาญจนาราม พิมพ์
เขียนโดย นางวิภาวรรณ เล็บครุฑ   
วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2018 เวลา 07:31

วันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น นายบุญเลิศ โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี

ร่วมหากับสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรณีการขอใช้ที่ดินเพิ่มเติม เพื่อขยายพื้นที่ตั้งวัด โดยมีประชาชนในพื้นที่ร่วมรับฟัง ณ วัดสุทธิกาญจนาราม ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

ข่าว : นายวิภาวรรณ เล็บครุฑ /ภาพ : นายธรีกานต์ ทองโสภา

LAST_UPDATED2