มงคลชีวิต ๓๒/๓๘ พิมพ์
เขียนโดย นายสมชาย แสงชัยศรียากุล   
วันพุธที่ 12 มกราคม 2011 เวลา 18:40

     

                     พระนาค  วัดพนัญเชิงวรวิหาร 
                            มงคลชีวิต  ที่  ๓๒
 พรหมจะริยัง                                         เอตัมมังคละมุตตะมัง
 ความประพฤติประเสริฐ                       เป็นมงคลสูงสุดแก่ชีวิต
            ประพฤติประเสริฐนั้น           อริยมรรค
  องค์แปดอันเป็นหลัก                           ผ่องแผ้ว
  เพราะเป็นสิ่งนำชัก                              ดับทุกข์   จริงนอ
 

หากประพฤติได้แล้ว                            จักแผ้วผ่องเกษม

LAST_UPDATED2