การจัดปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิมพ์
เขียนโดย นายสาธิต เกียรติสุพิมล   
วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษจิกายน 2012 เวลา 05:02

การจัดปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

............