สมเด็จพระสังฆราช พิมพ์
เขียนโดย นายสมชาย แสงชัยศรียากุล   

                          ทีฆายุโก  โหตุ   มหาสังฆราชา

 kkkkkเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระญาณสังวร   สมเด็จพระสังฆราช  
 kkทรงมีพระชนมายุครบ  ๙๗  พรรษา   ในวันอาทิตย์   ที่       ตุลาคม   พ.ศ.

๒๕๕๓วัดเทวสังฆาราม   วัดถาวรวราราม   พร้อมด้วยชาวจังหวัดกาญจนบุรี

ทุกหมู่เหล่า  ร่วมใจจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร   สมเด็จพระ

สังฆาราช   ระหว่างวันที่ ๑ -  ตุลาคม  ๒๕๕๓

 

 

กิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆาราช  ณ วัดเทวสังฆาราม

  k

วันที่    ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  นายเริงศักดิ์   มหาวินิจฉัยมนตรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีจุดเทียน  ธูป  บูชาพระรัตนตรัย    

k

kkพระครูอนุกูลกาญจนกิจ  ประธานฝ่ายสงฆ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีรับศีล

kkkkk

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี  กล่าวเปิดงานและเล่าพระประวัติสมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆาราช

k

kkkkkkkkkkkk ชาวกาญจนบุรีร่วมทำบุญใส่บาตรจำนวนมาก

kkk

kkkkkkพระประวัติสมเด็จพระญาณสังวร   สมเด็จพระสังฆาราช

kkk

kkkkkkkkkkkkkkkkkสมุดลงนามถวายพระพร 

kkkkkkkk

kkkkkkkkkkkkkkอ่านพระประวัติด้วยความสนใจ

kkkkkkkkkkkนักเรียนโรงเรียนเทพมงคลร่วมแสดงดนตรีไทย

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkข้อมูลโดย    นาย สมชาย แสงชัยศรียากุล

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkนักวิชาการศาสนาชนาญการ