รายงานการจ่ายเงินอุดหนุน นิตยภัต มิถุนายน ประจำปีงบประมาณ 2563 พิมพ์
เขียนโดย นางสาวเบญมาศ แม้นเดช   
วันพุธที่ 08 กรกฏาคม 2020 เวลา 00:00

รายงานการจ่ายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต พระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ และพระเปรียญ 9 ประโยค และพระเลขานุการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(มิถุนายน 2563) ครั้งที่7

LAST_UPDATED2