สัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2562 พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 12 กรกฏาคม 2019 เวลา 00:00

กำหนดการสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่ พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี ๒๕๖๒

 

LAST_UPDATED2