การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ พิมพ์
เขียนโดย นายธีรเดช จันทรัตน์   
วันพฤหัสบดีที่ 04 กรกฏาคม 2019 เวลา 08:47

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี ขอแจ้งการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ) เพื่อให้วัดในจังหวัดกาญจนบุรีรวบรวมส่งภายในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒

แบบฟอร์มการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

LAST_UPDATED2