สัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล วันวิสาขบูชา จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2562 พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2019 เวลา 04:48

 

กำหนดการกิจกรรมวันวิสาขบูชา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรุ

โทร 034-564280 โทรสาร 034-564282

LAST_UPDATED2