รายงานการจ่ายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต มีนาคม 2562 พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันพุธที่ 27 มีนาคม 2019 เวลา 07:13

รายงานการจ่ายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต พระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ และพระเปรียญ 9 ประโยค และพระเลขานุการ(ประจำเดือน มีนาคม  2562)