มัติมหาเถรสมาคม ครั้งที่25/2561 พิมพ์
เขียนโดย นางปุณยนุช เข็มทอง   
วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2018 เวลา 03:48
มัติมหาเถรสมาคม

การบำเพ็ญกุศลเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
LAST_UPDATED2