รายงานการเบิกเงินอุดหนุน (03-01-61) ประจำปีงบประมาณ 2560 พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 04 มกราคม 2018 เวลา 01:21

เงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต พระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ และพระเปรียญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ประจำเดือน ตุลาคม, พฤศจิกายน และธันวาคม 2560)

เงินอุดหนุนการบริหารและการปกครองคณะสงฆ์ ประจำปีงบประมาณ 2561

เงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ธันวาคม 2560 61/03

LAST_UPDATED2