กำหนดการบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคตครบ 1 ปี พิมพ์
เขียนโดย นายธีรเดช จันทรัตน์   
วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2017 เวลา 03:31

กำหนดการบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคตครบ 1 ปี

LAST_UPDATED2