ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 01 สิงหาคม 2016 เวลา 09:53

จังหวัดกาญจนบุรีขอความอนุเคราะห์พระคุณเจ้า ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ โดยการจัดทำป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์หน้าวัด ขนาด ประมาณ 3 X 1.5 เมตร

LAST_UPDATED2