กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา จังหวัดกาญจนบุรี “วันอาสาหฬบูชา” ประจำปี 2558 พิมพ์
เขียนโดย นางดวงเดือน วันกุมภา   
วันพุธที่ 22 กรกฏาคม 2015 เวลา 00:00

 


หมายเหตุ เปลี่ยนกำหนดการในการแข่งขันเปลี่ยนเป็นวันที่ 27 กรกฎาคม 2558

เอกสาร......ประกาศ

กาประกวดาดภาพระบายสี หัวข้อ “ วิธีไทยกับค่านิยมหลัก  12 ประการ

kkkkระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6

kkkาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

kkkาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

kkkkkkkkสถานที่แข่งขัน วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

kkkkkวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 เวลา 9.00 น.-12.00

kkkkkkรางวัลที่ 1 เงินสด 2,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

kkkkkkรางวัลที่ 2 เงินสด 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

kkkkkkรางวัลที่ 3 เงินสด 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

น.

kkkkkประกวดตอบปัญหาธรรมะ ประเภททีม (ทีมละ 2 คน)

kkkkkkkkkkkระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

kkkkkkkkสถานที่แข่งขัน วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

kkkkkวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ตั้งแแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

kkkkkkรางวัลที่ 1 เงินสด 2,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

kkkkkkรางวัลที่ 2 เงินสด 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

kkkkkkรางวัลที่ 3 เงินสด 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

k
LAST_UPDATED2