วัดมโนธรรมราม(นางโน) พิมพ์
เขียนโดย Link conner   
วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2010 เวลา 15:35
 
                                     หนึ่งในโครงการ หนึ่งใจ….ให้ธรรมะ

วัดมโนธรรมารามเป็นวัดเก่าแก่สร้างมาแล้วหลายร้อยปี แต่หลักฐาน

การก่อสร้างไม่ปรากฏชัดว่าสร้างมาตั้งแต่ พ.ศ. ใดหากมีศิลปกรรม

ภายในวัดคือ พระปรางค์ เป็นสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น  มีการจัด

ปฏิบัติธรรมตลอด ลิงค์ดูปฎิทินปฏิบัติธรรม            

                              http://www.manothammaram.com/

       ขอพระขอบคุณข้อมูลโดย       พระอดุย์  อตุโล
LAST_UPDATED2